HZVV meer dan voetbal alleen

Vervolg van de competities

KNVB logo

Twee seizoenen lang is de competitie niet uitgespeeld en is geen promotie/degradatie op basis van een volledig seizoen toegepast. Het doel voor de KNVB is om dit seizoen wel een eindrangschikking en promotie/degradatie toe te kunnen passen op basis van sportieve prestaties. Echter het voetbal heeft in de categorie A langere tijd stilgelegen, hierdoor zijn reguliere speeldagen uit de 1ste competitiehelft komen te vervallen. Daarnaast zijn er nog veel teams die nog wedstrijden moeten inhalen uit de 1ste competitiehelft. Er zijn ook nog veel onzekerheden ten aanzien van corona en mogelijke maatregelen die hiermee gepaard gaan. Om voldoende ruimte te hebben om de competities goed uit te spelen en met de mogelijke onzekerheden om te gaan, ziet de KNVB zich genoodzaakt om de competities in de verschillende categorieën aan te passen. Hieronder vind je een overzicht wat dit voor de verschillende categorieën, waarin HZVV-teams spelen, betekent.

Bekervoetbal veld- en zaalvoetbal

Voor alle categorieën komt het bekervoetbal te vervallen. De wedstrijden in de beker geven een te grote druk op de speeldagen die nog nodig zijn om de competities op een goede wijze uit te spelen. De KNVB geeft de prioriteit voor het uitspelen van de competities in de categorie A om te komen tot een goede promotie en degradatie. In de categorie B geeft de beker eveneens een te grote druk op de benodigde speeldagen die van belang zijn voor het uitspelen van de competitie.

Competitie veld- en zaalvoetbal

Categorie A senioren mannen en vrouwen veldvoetbal
betreft: HZVV 1, HZVV 2 en HZVV VR1
De KNVB neemt over de wijze waarop deze competities zullen worden uitgespeeld op vrijdag 28 januari een definitief besluit. Vanwege het feit dat de KNVB zich grote zorgen maakt of deze competities met volledige nacompetitie nog afgewerkt kunnen gaan worden, worden op dit moment de scenario’s nader bekeken. Uitgangspunt is dat er een grote mate van zekerheid moet zijn om dit seizoen promotie en degradatie door te voeren. Een 3e seizoen zonder eindrangschikking is onaanvaardbaar.

Categorie A jeugd veldvoetbal
betreft: HZVV Jo19-1, HZVV Jo17-1, HZVV Jo17-2, HZVV Jo15-1, HZVV Jo14-1 en HZVV Jo13-1
Doelstelling voor deze competities is om op korte termijn tot afronding van de najaarscompetitie te komen. Voor komend weekend, 29 en 30 januari, zijn de eerste inhaalwedstrijden al ingepland en de wijze van afronden van de najaarscompetitie kan per competitie verschillen. Gezien de grote verschillen in aantal wedstrijden tussen de verschillende teams, zal de komende weken duidelijk worden, wanneer de KNVB concreet verwacht deze competities af te kunnen ronden.

Op basis hiervan kan dan worden bepaald hoe de voorjaarscompetitie kan worden vormgegeven. Naar verwachting zal de KNVB medio februari (na het weekend van 12 februari) met nadere informatie komen over de opzet van de voorjaarscompetitie en de daaraan gekoppelde speeldagenkalender.

Categorie B veldvoetbal
betreft: alle overige veldteams van HZVV
Alle categorieën in het veldvoetbal (senioren, junioren en pupillen) gaan aankomend weekend 29/30 januari starten met het reguliere programma. De speeldagenkalender blijft voor deze categorie ongewijzigd.

De wedstrijden die bij de pupillen eerder gespeeld hadden moeten worden in de 3de fase komen te vervallen. Inhaalwedstrijden voor de junioren en de senioren worden zoveel mogelijk gepland in inhaalweekenden om zoveel mogelijk de competities uit te spelen.

Categorie B mannen zaalvoetbal
betreft: alle zaalteams van HZVV
De senioren in het zaalvoetbal gaan aankomende week, vanaf 31 januari starten met het reguliere programma.