HZVV meer dan voetbal alleen

Organisatie

Om aan het ambitieuze beleid uitvoering te geven, is een professionele organisatie vereist. Zie het HZVV Beleidsplan. Hoewel op diverse plaatsen de aanstelling van betaalde krachten (trainers) onontkoombaar of interessant is, blijft het belang van vrijwilligers zeer groot. Daarbij is echter van groot belang dat vrijwillig niet hetzelfde is als vrijblijvend. Het professionele aspect wordt juist ingevuld doordat een ieder de taak die hij/zij op zich genomen heeft, daadwerkelijk vervult, ongeacht de omvang van deze taak. Met andere woorden: de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Om dit te waarborgen kent de vereniging een duidelijk gestructureerde en transparante organisatie.

Wedstrijdzaken
Mark Strijker wedstrijdsecretaris wedstrijden@hzvv.nl  06-10502162
Bestuur
Henk de Jong Voorzitter voorzitter@hzvv.nl
Gerjan Zwiers Financiële zaken financien@hzvv.nl
Vacant Facilitaire Zaken & Horeca facilitair@hzvv.nl
Rolf Buikema Secretaris secretaris@hzvv.nl
Wendy Arkenbout Jeugdvoetbalzaken jeugd@hzvv.nl
Marcel Schoemaker Voetbalzaken a.i. voetbalzaken@hzvv.nl
Jeugdcommissie HZVV
Herjan Schepers Voorzitter
Wendy Arkenbout Voorzitter /  bestuurslid Jeudgcommissie jeugd@hzvv.nl
Simone Prakken Secretaris jeugd@hzvv.nl
Jeffry Snijder Hoofd Jeugdopleiding (HJO) hjo@hzvv.nl
Coördinator Algemene zaken en PR jeugd@hzvv.nl
JO17 en JO19
Alexander Smits Algemeen coördinator
Wilko Dijkhuis Technisch coördinator
JO14 en JO15
Bas van Dijk Algemeen coördinator
Anco Lijster Technisch coördinator
JO12 en JO13
Stevelien Ensing Algemeen coördinator
Ronny de Lange Technisch coördinator
JO10 en JO11
Herjan Scheper Algemeen coördinator
Rene Jansen en Niels ter Heide Technisch coördinator
JO9
Ludo Bosma Algemeen coördinator
Gerard Doldersum Technisch coördinator
JO8
Ludo Bosma Algemeen coördinator
Mike van der Wal Technisch coördinator
MO15
Bas van Dijk Algemeen coördinator
Micha van Santen Technisch coördinator
MO17
Alexander Smits Algemeen coördinator
Mischa van Santen Technisch coördinator
Kabouters
Jeroen Koster kabouters@hzvv.nl
Keeperscoördinator (JO10/JO19) Damyan van Goor
Videoanalyse (JO15/JO19) Dennis van der Meulen
Ledenadministratie
Ita Hotting leden@hzvv.nl 06-50838574
PR & Communicatie
Priscilla Niemeijer Hoofd PR & Communicatie pr@hzvv.nl
Walter Kamminga Webbeheerder website@hzvv.nl
Maureen Lijster PR Jeugd prjeugd@hzvv.nl
Jochem van de Weg Huisfotograaf en Social Media info@jochemvandeweg.nl
Reinier de Boer Verslaggever 1e elftal
Priscilla Niemeijer Speaker thuiswedstrijden 1e elftal
Mark Strijker Berichtgeving wedstrijdbureau
Jack Boon / Erik Jan Kreuze Nabespreking wedstrijden 1e elftal
Technische commissie
Flip Vellinga lid
Ferdinand Hup lid
Marcel Schoemaker lid
Facilitaire zaken
Frans Wobben Hoofd facilitaire zaken 06-46697430
Marian Dekker Beheerder kantine 06-29446683
Mark van der Starren Kleding / materialen kleding@hzvv.nl
Vertrouwenspersonen
Mevr. M.H. Annen-Slagter hm.annenslager@home.nl 0528-265003
Dhr. T. Schraa t.schraa@home.nl 06-39642750
Lief en leed
Hiekie Schraa liefenleed@hzvv.nl
HZVV Onderneemt (businessclub & sponsoring)
Bestuur info@hzvvonderneemt.nl
Meer informatie: hzvvonderneemt.nl