HZVV meer dan voetbal alleen

Vooruitblik; De toestand in de volgende Eeuw HZVV

Op basis van al deze realistische verhalen over de afgelopen 60 jaar. Van de schapen van boer Kuik, de keet, de promoties uit derde en tweede klasse, de brand en ons nieuwe clubgebouw ga ik me nu wagen aan een visionaire vooruitblik. Velen van u zullen dit scharen onder het begrip luchtfietserij. Dat geeft niet, u weet dat met name de penningmeester (en tweede penningmeester) de luchtfietsers met beide benen op de grond tracht te houden. Daarom mag een pseudo-historicus zich bezondigen aan de meest verschikkelijke vorm van luchtfietserij. Ik zal geen 60 jaar vooruitblikken, maar toch enkele lustra. In deze zeker niet pessimistische vooruitblik zal ik aan de orde stellen:

  1. Voetbal in de (Hoogeveense) samenleving
  2. Topvoetbal en net ‘daar onder’.
  3. Voetbal als sport voor de jeugd en de recreant
  4. Commercie en haar greep op de begroting
  5. New eConomy en de invloed op HZVV
  6. Het geluk van de vrijwilliger

1. Voetbal in de (Hoogeveense) samenleving

Toen in het jaar 2000 de gemeente ambitieuze plannen had om via de organisatie Marktplan haar sportbeleid te verbeteren, was de gemeente nog volop betrokken bij de sport. Onder aanvoering van vele paarse kabinetten en onder het motto van de ‘ nieuwe zakelijkheid’, men noemt het ook wel ‘terug naar de core-business’ is de afstand tussen gemeente en sportverenigingen slechts groter geworden. De gemeente is eigenlijk alleen geinteresseerd in de sport als promotie-middel van haar stad. En dan nog wel op een Heerenveense Manier; door als bekende naam meer bedrijven aan je te binden en dus grond te verkopen. Dat levert flink steun aan de begroting en doet het goed in de politiek: Hoogeveen lager werkloosheid dan elders in de regio. Kortzichtig denken. De sociale cohesie in de samenleving is daardoor fors onder druk gezet. Gelukkig zijn er nog tientallen oud-gedienden, al jaren actief in volleybal, korfbal of voetballerij die gezien de 48-urige werkweek zich de blubber werken om hun sociale groep bij elkaar te houden. Sociale dwarsverbanden als school-kerk-sport-politiek zijn al lang verdwenen en iedereen richt zich op zijn/haar club. Eind jaren 70 van de vorige eeuw is het HZVV-bestuur gevraagd te verhuizen naar de (oude-) nieuwbouwwijk de Weide (u weet wel die wijk tussen ‘Erflanden I, II en III en nieuw-Fluitenberg in). Gelukkig gezien de groei van Hoogeveen richting oosten ‘Nieuw-Noordscheschut’ en de woonwijk ‘Buitenvaart VI’ heeft men vastgehouden aan de centrale ligging in Hoogeveen. Daarbij, in 1980 had het toenmalige bestuur gesteld: 9 velden anders heeft verhuizen naar de Weide geen zin. Dit kon de gemeente niet bieden dus vandaar dat er twee zaterdagverenigingen met 5 velden in Hoogeveen ontstonden. Ergens tussen midden van het eerste decennium van de nieuwe eeuw heeft men dit moeten terugdraaien. Aangezien dergelijke versnipperde exploitatie niet haalbaar meer bleek is de fusieclub ‘HZVV Weidevogels’ ontstaan. De Hoogeveense Zaterdag Voetbal Vereniging Weidevogels. Destijds nog een zeer ambitieuze vereniging gesponsord vanaf 2000 tot heden, door de meest succesvolle onder de Hoogeveense ondernemingen: Hercules Internet Transport Insurance (voorheen TVM). Weidevogels als roepnaam dat herinneringen oproept aan het oude de Weide en het nog veel oudere Sportvogels. Getooid in een bizare combinatie van kleuren. Witte sokken met groene en rode blokken in banen bovenaan, witte broek met rode baan op de zijkant en een bijna kroatisch voetbalshirt met wisselend rode en groene blokken. Ongeevenaard in Nederland.

2. Topvoetbal en net daaronder

In begin van het nieuwe decennium is in Nederland de AmPro-divisie onstaan. Net onder de toenmalige Toto-divisie ontstaat de gecombineerde amateur-professional divisie die een Noordelijke- en een zuidelijke pool kent. In de zuidelijke poel voetbalt men vooral op zondag, in de Noordelijke poel (waarin sinds jaar en dag ook Katwijk, Noordwijk en –helaas- Kloetinge meespelen) speelt men afwisselend op de zaterdag na-middag (17.00 tot 19.00 met kantine open tot 22.00 uur) of de vrijdagavond. Net daar onder bestaan de hoofdklasses. Hierin is ook onze eigen Weidevogels terecht gekomen. Het is allemaal wel veel kostbaarder geworden door de reiskilometers, gelukkig voor de penningmeester worden er geen salarissen betaald in deze klasse. Zelfs bij eventuele promotie is men dit niet verplicht. Men ziet, nog sterker dan in 2000, een deling in de teams. De begroting maakt de positie op de ranglijst uit. Veel hoop is gevestigd op de KNVB die het Amerikaanse systeem met rookies wil invoeren (de laagste geklasseerde club heeft de eerste keus bij aantrekken van talenten). Gelukkig zijn de Pro’s en de AmPro-verenigingen wel verplicht om de club’s waar zij een speler vandaan halen op basis van zijn jaren lidmaatschap van die vereniging een forse onkosten vergoeding te betalen. HZVV Weidevogels heeft hiervan in 2005 een overdekte tribune voor zowel veld 1 als veld 2 neer kunnen zetten (zogenaamd kantelsysteem). En wacht dacht u van de televisie-toren naast de kassa van het hoofdveld! Helaas heeft HZVV in de afgelopen 15 jaar nog steeds de grasmat niet goed kunnen krijgen. Gelukkig heeft men in 2009 een contract gesloten met de Amsterdam ArenA BV dat men eens in de 3 maand vanuit Amsterdam een nieuwe grasmat krijgt (Queens Grass uit Borger rijdt toch leeg langs Hoogeveen dus dat was sprake van een schappelijke deal).

HZVV Weidevogels kan gelukkig met de vele talenten boven in de Hoofdklasse Noord-Oost-Mid mee draaien. Reeds jaren lukt het om met 50% spelers uit de eigen jeugd die positie te handhaven. Natuurlijk zijn er nog steeds geluiden dat HZVV Weidevogels naar de AmPro moet, maar in combinatie met de jeugdopleiding en de concurrentie van AmPro teams als ACV, Be Quick GVAV, MSC Alcides en natuurlijk Emmen (topploeg uit de AmPro) lukt dit niet. Daarnaast wil het HZVV Weidevogels niet vergaan als Achilles 1894 dat inmiddels door KNVB (in opdracht van de FIOD zo wordt gezegd) is teruggezet naar de Eerste klasse Noord. Groot probleem aangezien het onderscheid tussen zaterdag- en zondagvoetbal is weggevallen, met die verstande dat de voorkeur van de oud-zaterdagvereniging bepalend is. Geen top-voetbal meer in Assen op de zondag. Dit maant vele Weidevogels ook tot voorzichtigheid. Geen oververhitting van de financiele mogelijkheden.

3. Voetbal als sport voor de jeugd en de recreant

Het voetbalprodukt in Hoogeveen heeft op tijd ingezien dat sporten in een ver-individualiseerde samenleving een moeilijk produkt is geworden. Daarom had het oude HZVV als in 2000 een voetbalschool opgezet met zeer inspirende docenten en gastdocenten. Iedere woensdag middag zag het zwart van de jonge (vrijblijvende) voetballers. Gelukkig voor HZVV gaven zich soms ook jongens bij ons op voor de reguliere teams. Vele spelers van het AZC bijvoorbeeld kwamen op deze manier in het eerste elftal en zelfs nog veel hoger. Natuurlijk werden spelers ook door KNVB gestimuleerd om deel te nemen aan de voetbalschool en onder de goede (door KNVB gecertificeerde) begeleiding te gaan voetballen. HZVV Weidevogels had daarbij alleen nog concurrentie van de ook gecertificeerde Zuidwoldiger (onder aanvoering van oud-HZVV H. Kramer), Meppeler en Asser voetbalverenigingen.

Gelukkig had HZVV veel gelden gespaard en krijgt het bij de oprichting van de HZVV Weidevogels een grote bruidsschat van de gemeente Hoogeveen. Dit werd mede mogelijk gemaakt doordat de gemeente zo’n 50% van het complex aan de Jos van Aalderenlaan heeft kunnen verkopen. Slechts de Voetbalschool heeft daar elke week driemaal en de zaterdagen in de vakanties ‘open huis’ op het laatste nog bestaande veld. De hogere klassen van de voetbalschool spelen overigens allen op het sport- en recreatiepark Bentinck in het centrum van de nieuwe gemeente Hoogeveen. Door de groei van Hoogeveen richting het oosten is het sportpark nog centraler komen te liggen, hierdoor hebben uit de nieuwbouw-wijken Nieuw-Fluitenberg (via de nieuwe rondweg) en zeker Nieuw-Noordscheschut vele jonge voetballer de weg naar het groene hart van Hoogeveen gevonden. Gelukkig heeft HZVV in 2003 de sporthal ‘Zwembadweg’ kunnen aankopen en middels de al genoemde (forse) bruidsschat kunnen renoveren. Hierdoor zijn de kleedkamervoorzieningen uitgebreid en sterk verbeterd. Op tussenliggende terrein dat een gezamenlijk veld tussen sporthal en clubgebouw is hebben vrijwilligers samen met houthandel Robaard & de Jonge een Tuv-gekeurde speeltuin gerealiseerd. Dezelfde vrijwilligers zijn ook druk in de weer geweest met het overdekte terrassysteem (via buizen kan in 10 minuten een tentdoek over het HZVV-terras worden getrokken). Daarnaast heeft HZVV de beschikking over de nieuwe velden die zijn aangelegd aan de overzijde van de mr. Cramerweg (verbonden door een loopbrug over deze drukke inmiddels 2-baans autoweg). En door overname van alle velden van de hockeyclub zijn de velden uitgebreid. Door aanleg van een enorm wetra (kunstgras-achtig) veld op de plek van de voormalige honk- en softbalclub is het een voetbalcomplex geworden dat z’n gelijke in het Noorden niet kent.. Daarnaast heeft HZVV Weidevogels ook (bijna) permanent de beschikking over een kunstgrasveld. De hockey is verhuist naar het achterste gedeelte van de velden van v.v. Hoogeveen.

Het permanente bezit van de HZVV Weidevogels Indoor-ArenA (H-WIA) heeft er mede toe geleid dat HZVV momenteel landelijk koploper is in de amateur-zaalvoetbal competitie. Er gaan geluiden op dat HZVV Weidevogels het ook zou redden in de Pro-indoor soccer league die in 2007 door internet bedrijf UPC WordOnline is opgericht. Onze 10 zaalvoetbal-elftallen bulken van het talent. Vele spelers zijn middels liever zaal- dan veldvoetballer. Duidelijk een tendens die het de oude-vereniging zo moeilijk maakt. De zaal heeft gelukkig een uitschuifbaar dak gekregen waardoor in warme maanden (des avonds) enige verkoeling binnen stroomt.

Een volgende ontwikkeling die vele oud-voetballers weer bij HZVV heeft betrokken is de ‘zomeravond-competitie’. Geheel vrijblijvend komen wekelijks ongeveer 100 (veelal oud-) voetballers bij elkaar op de velden (en het terras) van HZVV Weidevogels om in 6*6 competitie deel te nemen. De teams die aan het einde van de rit die (gemiddeld) de meeste punten heeft, krijgt eind augustus op de grote zomeravond-feestavond de kampioenstrofee uitgereikt. Men kan rustig door vakantie een wedstrijd missen, aangezien het toch om het gemiddelde gaat. Vanaf de vakantielokatie kan men via het internet volgen hoe het met de gemiddelden van de andere teams staat. Vele liefhebbers zijn uiteindelijk ook op zaterdag in een team weer een balletje gaan trappen, hierdoor is HZVV Weidevogels uitgekomen op een 10-tal seniorenteams. Helaas spelen er daarvan nog steeds 2 teams aan de Jos van Aalderenlaan sinds de oprichting van HZVV Weidevogels konden deze zich niet verenigen met de nieuwe vereniging. Helaas heeft het nieuwe bestuur moeten toestaan dat voor een termijn van 5 jaar zij nog op de oude plek mochten voetballen. Deze 6*6 competitie wordt komend seizoen waarschijnlijk ingepast in de planning van onze ‘Indoor-Arena’. Dit wordt dan de (zoals eind jaren tachtig al in Zwolle werd gestart) Woendsdagavond Zaalvoetbal Recreatie Competitie. Hierdoor ontstaat onder aanvoering van HZVV (en haar Indoor-management team –vroeger noemden we dat commissie-) weer een soort ‘bedrijvencompetitie’ gestart.

4. Commercie en haar greep op de begroting

Om het voetbal aantrekkelijk te maken diende de voetbalschool volledig gratis te zijn en blijven. Daarnaast moet HZVV om een enkele talentrijke rooky voldoende onkosten te kunnen betalen toch over enige middelen beschikken. Gelukkig is zijn het Bosman II arrest in 2001 alle transfersommen afgeschaft dus klapten de salarissen van de betaald voetballers gigantisch naar beneden. Velen hebben er weer een parttime baantje bijgenomen. Middels is dat gestabiliseerd, maar heeft tot consequentie dat de betalingen in het amateurvoetbal wel naar nihil (anders heette het geen amateurvoetbal meer) zijn teruggebracht.

Gelukkig heeft HZVV en nu HZVV Weidevogels de weg van vele succesvolle commerciele activiteiten ingeslagen. Wat ooit de vijfde geldstroom heette (naast sponsoring -1-, contributie –2-, marge op de kantine –3- en evenementen zoals RW4D –4-) is het nu een eerste geldstroom geworden. Zo kunt u inmiddels wekelijks meespelen in de HZVV-loterij, kunt u met behulp van uw HZVV CasCard bij vele winkeliers in Hoogeveen een leuke korting bedingen op uw produkten (via internet kunt u dagelijks volgen hoeveel en bij welk adres), inmiddels kunt u bij Uiterwijk Winkel Assurantien (in samenwerking met hoofdsponsor Hercules) diverse HZVV-polissen afsluiten. In samenwerking met ABN AMRO kunt u beleggen in het HZVV_fund. Deel van de beleggingsresultaten komt ten goede aan HZVV Voetbalschool, de rest is natuurlijk voor de deelnemer. Wat dacht u van de HZVV-trip waarmee u door busonderneming Lanting langs 10 europese topstadions in uw pre- of postsummer vakantie wordt gebracht. Daarnaast zijn door de bundeling van HZVV en de Weide vele bedrijven wakker geschud en kiest men voor deelname aan de businessclub van een vereniging met goede jeugdbegeleiding: inmiddels 104 leden met een deelnamebedrag van 1.000 € per jaar. Vaste seats bij interland-wedstrijden voor onze BC-leden, veel gezelligheid en wining-dining na afloop van de wedstrijden. Door de uitbreiding van ontvangstruimten boven wordt in samenwerking met Jan van ’t Hooge, Brasserie het Raethuys of New York Plaza de wedstrijdsponsor een full-reception aan geboden. Dat wil zeggen pre-game dinner (drie gangen) met vooraf borrel met de enkele (jus d’orange drinkende) spelers. Prima stoelen op de tribune (zonder glas natuurlijk!) en koffie/thee met lekker hapje in de rust voor de sponsor en haar 20 genodigden. Natuurlijk een 20 tot 40-tal match-magazines zoals HZVV die per thuiswedstrijd in samenwerking met Ballast en Hilbrink uitbrengt. Na de wedstrijd de uitreiking van de ‘man of the match award’ aan de speler van de dag. En dat voor slechts 1.750 €.

Daarnaast heeft HZVV Weidevogels draaiende reklameborden op de kop weten te tikken uit de verbouwing van het inmiddels al weer veel te kleine Abe Lenstra-stadion. Is er een grasmat-sponsor wiens logo in de middencirkel is ingebrand en kunt u net-sponsor worden door uw naam/logo in de netten van de doelen te laten weven.

U ziet het HZVV Weidevogels heeft zich de afgelopen jaren commercieel ontwikkelt, maar nooit zonder de gezelligheid uit het oog te verliezen!

5. New eConomy en de invloed op HZVV

Toen begin van deze eeuw de concurrentieslag tussen draadloze en kabel internet-aanbieders los barste was HZVV al voorbereid op de nieuwe digitale toekomst. Al gauw had het gedrukte clubblad weinig nut meer. HZVV-leden konden allen thuis op het TV-net (internet was vanaf 2004 volledig bereikbaar met de afstandsbediening op de TV) -station: www.HZVV.nl informatie ophalen van HZVV. In clubgebouw was een webmasterroom ingericht waarin een groot aantal vrijwilligers steeds de leden op de hoogte hielden via het web van de laatste berichten. En hoewel men toen dacht met digitale foto’s op het internet al de ‘blits’ te kunnen maken. Tegenwoordig heeft iedere zichzelf respecterende vereniging een internetsite waar men naar keuze wedstrijdbeelden uit een database kan kiezen. ’s Zaterdagsavond of soms vrijdagsavonds kon men al de beelden zien van de wedstrijden van HZVV. Dit was in 2006 ook de reden waarom HZVV zoveel moeite heeft gedaan om de TV-toren op te stellen. Gelukkig kon men van het failliete ‘boomkroonpad’ nog een grote hoeveelheid ijzer op de kop tikken en hebben een handige knapen onder aan voering van een groep vutters (destijds was er nog een collectief pre-pensioen) een TV-toren gebouwd. Dit maakte HZVV veel interessanter voor web-advertenties en hyperlinks naar sites van onze leveranciers. Koopt men een produkt via de HZVV-site kan krijgt HZVV 7,5% van het aankoopbedrag gestort op haar euro-rekening. Elke wedstrijd maken Edwin en Sjacko de Jonge een compleet verslag met beeld en geluid. Dit komt in het HZVV-digi-archief en via de internetsite www.hzvv.nl (naam al gedeponeerd sinds april 2000) kan men oude en recente beelden thuis op de TV nakijken. Zelfs als men in het buitenland is. Via WAP zelfs op je mobiele orga-phone (organizer met internet en soms beeld telefonie –duurder-). Alle supporters en spelers van HZVV bezitten in hun portemonnee een HZVV-ledenkaart. In deze kaart is een chip opgenomen (indien met instemde) die signalen uit zend voor het GPS (geo postioning system). Mensen die op het complex binnen wandelen worden via deze chip in de HZVV-database geregistreerd. Middels Auto-Credit (lijkt op de machtiging en de credit-card in 2000) wordt het entréebedrag afgeschreven van de bankrekening. Het wordt nog mooier. Is men abonnee op HZVV-newsflits dan krijgt men op basis van de via GPS bepaalde positie een automatische melding dat de wedstrijd van HZVV over x minuten gaat beginnen. Alle abonnees die binnen 45 minuten rijden van HZVV-complex zijn (bepaald aan de hand van GPS) krijgen op hun mobiele orga-phone (een e-mail bericht) dat indien met alsnog komt men deze keer x % korting op de entrée krijgt. De korting wordt bepaald op grond van een rekenregel: afstand tot het complex, aantal bezoekers en buitentemperatuur. Binnen het bestuur is er volop discussie om dit ook nog te koppelen aan de tegenstander. Bij vertrek na de wedstrijd krijgt men een bericht: thanks for your 5th visit this season. We hope to see at the next game HZVV versus Genemuiden. Het HZVV-bestuur heeft tijdig ingezien dat van nieuwe communicatie gebruik gemaakt moet worden. Echter men houd wel scherp in het oog de gouden regel: exchange is (1) economie, (2) information en (3) emotion. Aan dit laatste probeert HZVV sterk te gemoed te komen.

Middels is HZVV begonnen (wegens de hoge amusementswaarde) in samenwerking met UPC Internet Inc. haar zaalvoetbalwedstrijden (HZVV Weidevogels-Z1) rechtstreeks via de site beschikbaar te stellen. Zaalvoetballiefhebbers over het gehele internet kijken naar deze wedstrijden die vanuit de H-WIA het net op gestraald worden. In toenemende mate horen wij van teams die ook graag in het digi-archief opgenomen willen worden! En wat dacht u van de fan-shop op het internet. Tientallen Hoogeveense voetballers lopen in kleding van de HZVV-kledinglijn. Deze is in samenwerking met Dierkxsens Snuffel opgezet. Midden van het decennium heeft de trouwe sponsor J.M. Dierkxsens de Snuffel keten over genomen. Dit was een mooie gelegenheid om ook de Sportfield Leisure Wear op de markt te brengen. Bij HZVV is men er van doordrongen: geen produkt zonder service en geen service zonder produkt!

6. Het geluk van de vrijwilliger

Nu wij zo in de vaart der volkeren zo actief zijn en alles zo geprofessionaliseerd lijkt is het goed om nog eens een kijkje achter de schermen van dit succesverhaal te nemen! HZVV Weidevogels is: haar vrijwilliger, de mensen achter de bar, achter het voormalige clubblad, bij de kaartverkoop, in de onderhoudsploeg, het beheerdersteam achter de H-WIA, en alle leiders, leidsters en trainers. Steeds meer moeders nemen de taak van leidster op zich. Door de jaren heen is gebleken dat de dames een steeds grotere invloed hebben op HZVV Weidevogels. Op alle niveau’s spelen de dames een vooraanstaande rol. Niet alleen bij HZVV Weidevogels-Da 1 –met aanstromende talenten als keepster Sharon Timmerman-, maar ook in het management team en in het toezichthoudend bestuur. HZVV Weidevogels is overigens natuurlijk nog steeds een vereniging, maar met een iets andere structuur. Aangezien het voor een vrijwilligers-bedrijf als HZVV onmogelijk was om de leden alles te laten controleren is tussen de ledenvergadering (de uiteindelijke zeggenschap) en het management team (de dagelijkse leiding) een toezichthoudend bestuur geplaatst. Dit toezichthoudende bestuur bewaakt de grote lijn. De doorstroming vanuit de voetbalschool naar de jeugdteams, maar ook de doorstroming van HZVV Weidevogels-jeugd naar de prestatie-elftallen. De minimale scouting voor het eerste elftal. Het recreatie-karakter. De zaalvoetbal, het dames- en gehandicaptenvoetbal. Daarnaast bestaat er het management team, dat zijn allen door de toenemende hoeveelheid deeltijdfuncties in het bedrijfsleven en bij de overheid, het pre-pensioen en dergelijke, mannen en vrouwen die bij HZVV Weidevogels een deeltijdfunctie hebben. Overigens nog steeds pro-deo, maar voorzien van (en dat is wel nieuw sinds begin 2000) een onkostenvergoeding. Dit team bestaat uit een voorzitter, administrateur, secretariaat, communicatie-manager, voetbaltechnisch manager en een hoofd ‘ondersteunende diensten’. Zes functies (3 vrouwen) die altijd voor HZVV Weidevogels aan de slag zijn. Bij de ondersteunende diensten komen vele sub-commissies voor: wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterbegeleiding, kleding- en materialenbeheer, catering (voorheen kantine) en een bijna full time sponsorrelatie-beheerder. Daarbij een grote projectorganisatie voor evenementen. De dagelijkse leiding van de voetballerij ligt binnen de coordinerende commissie (ooit gestart als task force). Deze commissie begeleidt alle trainers en alle leiders. De voorzitter van deze commissie heeft zitting in het management team en is verantwoordelijk voor alle voetbal. Daarbij zijn subcommissie als de voetbalschool, jeugdvoetbal, prestatief voetbal, zaalvoetbal, damesvoetbal en tournooiencommissie te onderkennen. Slechts het G-voetbal valt rechtstreeks onder de voorzitter van het MT! En al dit draait eigenlijk maar op één ding; de clubliefde van de vrijwilliger. HZVV Weidevogels: dat nog steeds het hart van Hoogeveense Zaterdagvoetballers sneller doet kloppen! Wat een mooie vereniging en vooral toch nog gezellig. De oude bestuurskamer (management team kamer) staat 6 (!) maal 8 uur open voor alle HZVV-ers iedereen kan en mag daar binnen stappen. Gelukkig zijn over de jaren de afstanden tussen vrijwilligers (inclusief ‘management’), alle spelers en alle trainers nog sterker geworden. Men is nadrukkelijk op elkaar aangewezen en trekt veel meer samen op. Spelers van het eerste zijn begeleider van een jeugdteam, docent op de voetbalschool of supporter bij het G-team. De zaterdag is de HZVV-familie-dag geworden! Iedereen doet op vrijdagavond nog even z’n boodschappen (tenzij het eerste speelt), bezoekt op zondag z’n familie en vrienden, want de zaterdag is voor het heilige groene gras en de gehele familie die daar ‘achter zit’. Leve de 75-jarige HZVV. Op naar de honderd!

E.B.J. Kreuzeman, pseudo-historicus en (deeltijd) luchtfietser.

Veel voetbalplezier de komende 60 jaar! De eerste volgende 15 jaar zijn al veel belovend genoeg, u kunt, door clubliefde gemotiveerd, nog volop uw inspiratie vinden bij de Hoogeveense Zaterdag Voetbal Vereniging. Het was me genoegen u de afgelopen maanden te informeren over de historie van HZVV. Tot ziens beste Sportvogels.