HZVV meer dan voetbal alleen

1970-1975; Weg met de keet

Dit artikeltje gaat over de een aantal thema’s. De oplettende lezer zal tussen alle aandacht voor het materiële ook de belangrijke zachte kant van het vereniging zijn ontdekken. In de periode 1970 tot 1975 kende HZVV sportief een wat neerwaarts perspectief. Werd in de vorige episode nog volop gejuicht om de promotie naar de Tweede Klasse, het seizoen daarop volgende (70/71) was er één van ontsnapping aan degradatie en uiteindelijk nog een rustgevende zesde plaats. In het seizoen 71/72 gaat het voor de Hoogeveense Zaterdag Voetballers een stuk minder. Trainer v.d. Veldt die sinds augustus 1970 hoofdtrainer is, wordt op 14 december 1971 verzocht zijn taken over te dragen aan een nieuwe trainer. Wij lezen pas in april van 1972 dat de heer v.d. Horst aangesteld wordt als nieuwe trainer. Hebben wij anno 2000 het geluk dat trainer Fokkema binnen 24 uur beschikbaar was als opvolger. Overigens valt me op dat de datum van 14 december 1972 zo duidelijk wordt onthouden. Hetzelfde geld toch ook voor de datum 22 maart 2000 waarin na maanden van wikken en wegen, de optelsom negatief uitviel en het bestuur verder moest kijken dan het individuele belang van een trainer. De aanwezigheid van een matig contact doet hier niets aan af.

Dit alles leid wel tot de conclusie dat er in al die jaren toch maar bar weinig is veranderd. En al degenen die menen dat anno 2000 zich een bijzonder feit heeft voorgedaan, moeten wij teleurstellen. In het mensenwerk tussen bestuurders, trainers en leiders moeten we, net als in een enthousiast huwelijk, concluderen dat het beter is afscheid van elkaar te nemen. Ook bij het beëindigen van de relatie tussen, de goede trainer Jan Smid en HZVV, hopen wij dat het ‘de kinderen’ van dit huwelijk goed mag komen. En dat beide partners ‘bevrijd’ weder mogen gaan op hun weg. En niets is onmogelijk, deze wegen zullen elkaar vast nog wel kruizen. Misschien dat Jan Smid dan toch nog wel een voet op het HZVV-complex wil zetten. Dit brengt ons bij het onderwerp van dit document: het HZVV-complex.

Is HZVV het clubgebouw? Nee, natuurlijk niet. Maar toch begint het daarmee, dit vormt door de jaren heel een gemeenschappelijk doel en plaats van samenwerking en samenleving.

Eind jaren zestig maakte HZVV gebruik van ‘de keet’. Dit mag niet als ‘clubgebouw’ bestempeld worden. Daarnaast is er een kiosk van waaruit versnaperingen worden verkocht. Op de plaats waar toe de BB (BurgerBescherming)-toren stond wordt een clubgebouw gerealiseerd. Voor een vereniging die op dat moment 40 jeugd- en 9 seniorenelftallen heeft is dit ook wel noodzakelijk. Lees die nog eens: 40 jeugd- en 9 seniorenelftallen. Momenteel zitten wij op zo’n 26 jeugdelftallen en 9 seniorenteams (inclusief dames en G-team). Kortom we zijn in de 30 jaar weinig opgeschoten, grapje. We weten allen waar dat aan ligt.

Nadat met veel pijn en moeite alle eindjes aan elkaar geknoopt werden (lening van f. 30.000 en contributieverhoging met f. 0,50 tot f. 1,-) heeft men op 16 september 1972 het nieuwe clubgebouw geopend. U weet nog wat dat gebouw met die houten latten aan de bovenzijde. De keurige gordijnen en de voordeur en het halletje met publicatiebord op de Zuidwest zijde van het gebouw. Velen van u hebben midden jaren negentig met veel plezier dit gebouw ‘een koppie kleiner’ gemaakt. Maar het blijft dan goed om te weten dat dit met bloed, zweet en tranen in elkaar is gezet. Volgens het Nieuwsblad van september 1972 heeft HZVV het clubgebouw tot stand gebracht om het ‘verenigingsleden een nieuwe stimulans’ te geven. Laat dat anno 2000 nog steeds zo zijn. Leden: blijf de gezelligheid maken en zoeken!

In de hoogeveense courant lezen wij over de opening dat diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren. Wethouder Huisjes (die samen met wethouder Schouten) veel voor het HZVV-complex hebben betekend, spreekt van de goede samenwerking tussen HZVV en de W.S.W. Volgens mijn geheugen het Werkvoorzieningschap die na Howerco inmiddels Alescon genaamd is. Namens de KNVB een spreker die voor de bestuurskamer een rookset aanbood. Dat zal, hoewel in het huidige bestuur velen daar prijs op zouden stellen, momenteel niet meer zo gauw gebeuren. De alom bij HZVV bekend Roelof Slot bood namens de afdeling Drenthe servies aan voor de bestuurskamer. Daarnaast bood als erevoorzitter een voorzittershamer aan. Een ‘apparaat’ wat overigens slechts symbolische waarde heeft. De HZVV-besturen hoeven na 1972 maar zelden afgehamerd te worden. Poldermodel bestaat in Hoogeveen al jaren.

Dan krijgt HZVV nog enkele mysterieuze enveloppen met inhoud. Zelfs van onze goede-overbuur, waarbij de Zondagvoetballers de wens uitspreken dat de goede samenwerking voortgezet mag worden. De heer F. Zomer (voorzitter van de supportersvereniging) blijft praktisch en bied een ‘schoonmaakset’ aan. Tenslotte brengt de Hoogeveense Harmonie een serenade en zorgt het voor de muzikale opluistering tijdens de wedstrijd HZVV-Drachster Boys. Als hoogtepunten worden de bar en het buitenloket genoemd. Uit de notulen begrijpen wij dat dergelijks nog wel wat discussie heeft geleid. Zo zou een bar teveel ruimte kosten en zou er geen personeel zijn om het te bemannen/bevrouwen. U en ik weet nu dat de ‘kantinecommissie’ dit al die jaren toch maar mooi geregeld heeft. In de eerste kantinecommissie, die dus de leiding over de dagelijkse gang van zaken heeft, bestond uit de heren Vos, Bel, Uiterwijk Winkel en de Boer. Daar komt dan ook de aap uit de mouw van dit stukje. Het kapitaal van een vereniging zijn haar leden en niet de materiële vaste activa. Een voorbeeld zijn bijvoorbeeld al die verenigingen die met een zeer beperkt clubgebouw een bijzonder goede sfeer hebben. Maar omhoog in de vaart der volkeren betekend ook een goede accommodatie. Zie bijvoorbeeld de sfeersverandering toen FC Twente van Diekman naar het Arke-stadion verhuisde. In de notulen van de supportersvereniging lezen wij dat op 24-11-1972 de wensen blijven komen: ‘kunnen er niet wat meer warmen dingen geserveerd worden’. Daarnaast valt het op dat de kantinecommissie besluit door de week tot 23.00 open te zijn. Dat lukt nu alleen nog op de avonden als er door het bestuur wordt vergaderd!

Het ‘eigen vermogen’, als we het toch in boekhoud termen spreken, zijn die leden, die tot de illustere ‘vrijwilligers’ mogen worden gerekend. Wij kennen allen deze clubliefhebbers, in dit stukje willen wij hen eren. Zij zijn het die het mogelijk maken dat wij al 60 jaar voetbalplezier beleven. Dit is voor ondergetekende steeds een belangrijke toets. Wil ik als penningmeester geld besteden dat door vrijwilligers met zweet en tranen bij elkaar is gesprokkeld. Toeval is toch dat op in1972 de rijwielvierdaagse-commissie is begonnen. Deze commissie maakt het na echt jaren sparen mogelijk dat bijna 20 jaar later er een clubgebouw van naam gebouwd wordt. Deze activiteiten slepen HZVV naar een hoger niveau. En nu we weer verder kijken, omhoog kijken, om met ons eerste Elftal nog meer voetbalplezier te beleven kunnen de vrijwilligers weer volop hun ei kwijt. Zo willen wij bijvoorbeeld door de wedstrijd tegen Glasgow Rangers, door de verloting, de vele andere acties (Hou HZVV-clubnieuws in de gaten!) deze mindere periode overwinnen. Lezen wij in de Hoogeveense courant van augustus 1972 dat HZVV met een teruglopende publieke belangstelling te kampen heeft (tot 350 toeschouwers), in seizoen 1999/2000 is dat geheel niet anders. Alle hens aan dek om weer meer supporters bij ‘het eerste’ te krijgen.

Ik heb nog maar weinig aanmeldingen voor de actie ‘ontvang Dick met een strik’. Er is nog maar beperkt ingescheven. Meld u aan voor de HZVV-stropdas! Tot zover de toestand van HZVV in de beginjaren 70. Volgende keer de ‘episode 9: 1975 tot 1980’.

E.B.J. Kreuzeman.

HZVV C1 Seizoen 1971-1972