HZVV meer dan voetbal alleen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 21 maart 2022

HZVV Logo

Beste HZVV-ers,

Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van HZVV. Deze zal plaatsvinden op maandag 21 maart om 20.00 uur.

De agenda treft u onderstaand aan.

De notulen van de ledenvergadering van 27 september 2021 kunnen worden opgevraagd via een mail aan secretaris@hzvv.nl.

De jaarrekening over het seizoen 2020/2021 ligt voor leden ter inzage op donderdag 17 maart. Hiervoor kunt u een afspraak maken via financien@hzvv.nl

Wanneer u een vraag heeft voor de vragenronde, stel deze dan via de mail naar secretaris@hzvv.nl

Tevens zullen de jubilarissen worden gehuldigd. Het is gebruikelijk om dit op de nieuwjaarsreceptie te doen, maar deze heeft het afgelopen jaar geen doorgang kunnen vinden.

De agenda algemene ledenvergadering maandag 21 maart 2022

 1. Opening
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen ALV 27 september 2021
 4. Jaarverslag secretaris 2020-2021
 5. Jaarrekening 2020-2021
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Goedkeuring en decharge bestuur jaarrekening 2020-2021
 8. Verkiezing bestuursleden:
  a. Henk de Jong (voorzitter) aftredend en wel herkiesbaar
  b. Joost Moes (bestuurslid facilitaire zaken) aftredend en niet herkiesbaar
  c. Frank Strijker (bestuurslid voetbalzaken) aftredend en niet herkiesbaar
  d. Voordracht van Marcel Schoemaker (bestuurslid voetbalzaken)
 9. Afscheid vertrekkende bestuursleden
 10. Huldiging van jubilarissen
 11. Vragenronde

Met een vriendelijke groet,

Bestuur HZVV