HZVV meer dan voetbal alleen

HZVV Sjoeltoernooi

WE MOGEN WEER!

Vrijdag 25 februari wordt er voor alle HZVV-ers een individueel sjoeltoernooi georganiseerd.
Leeftijd is geen issue bij sjoelen, dus alle HZVV-ers, jong en oud kunnen hieraan deelnemen.

Uiteraard valt er ook wat te winnen. Naaste de schitterende wisselbokaal zijn er voor zowel de dames als de heren mooie prijzen.

Vanaf 20:00 uur worden de eerste schijven over de bak geschoven. Kantine is open om 19:20 uur.

Inleg is € 6,00 per deelnemer.

Graag vooraf van te voren opgeven bij Marcel Kat of via evenementen@hzvv.nl zodat we kunnen zorgen voor voldoende sjoelbakken.